Parallels Plesk
Error: It is impossible to create a subscription: IP pool is empty.
Error: It is impossible to create a subscription: IP pool is empty. Khi gặp lỗi này các bạn vào Plesk vào mục Tools & Settings chọn IP Addresses click vào IP server của mình Chọn thuộc tính IP address is distributed as: Share Click vào OK để hoàn thành
rating 04 Th07, 2014 Lượt xem: 1218
DNS records for domain with such name already exist
Khi xóa domain hosting plesk thường hay lỗi không xóa domain của bãn trong dns vì thế sẽ gãy ra lỗi khi add lại domain đó vào hosing DNS records for domain with such name already exist. Khi gặp lỗi trên các bạn xử lý như sau 1. mở database psa (database...
rating 10 Th07, 2014 Lượt xem: 1200