AWStats là gì? Hướng dẫn cài đặt AWStats

Article ID: 838
Cập nhật gần nhất: 24 Th11, 2021

AWStats là gì

AWStas là một công cụ báo cáo phân tích trang web mã nguồn mở dùng để phân tích dữ liệu từ các dịch vụ internet như máy chủ web, phương tiện trực tuyến, mail và FTP. AWStas phân tích cú pháp và log máy chủ, tạo các báo cáo dạng HTML. Dữ liệu được trình bày trực quan bằng biểu đồ hoặc có thể sử dụng thông qua giao diện dòng lệnh và báo cáo theo yêu cầu được hỗ trợ qua chương trình CGI của trình duyệt web.
AWStats hỗ trợ hầu hết các định dạng tệp log của máy chủ bao gồm Apache, WebStar, IIS và nhiều định dạng log máy chủ web phổ biến khác.

Sử dụng AWStats để xem log apache

  1. Cài đặt gói AWStats

Theo mặc định, gói AWStats có sẵn trong kho lưu trữ Ubuntu.
Bạn có thể cài đặt nó bằng cách chạy:

sudo apt install awstats

Tiếp theo ta kích hoạt module CGI

Sudo a2enmod cgi

Sau đó restart lại apache để có hiệu lực

Sudo systemctl restart apache2
  1. Cấu hình AWStats

Đầu tiên bạn cần tạo tệp cấu hình cho từng tên miền hoặc trang web mà bạn muốn xem thống kê, ví dụ như domain của bạn là demo.com thì làm như sau:
Nếu chưa có tệp cấu hình bạn có thể sao chép tệp cấu hình mặc định sang:

sudo cp /etc/awstats/awstats.conf /etc/awstats/demo.com.conf

Sau đó ta mở file để thay đổi một số thông tin cấu hình

sudo nano /etc/awstats/demo.com.conf

Bạn cần quan tâm các thông số quan trọng sau đây:

Đường dẫn đến file log:
LogFile="/var/log/apache2/access.log"

Tên miền cần theo dõi:
SiteDomain="demo.com"


Và 2 dòng này:

HostAliases="www.test.com localhost 127.0.0.1"
AllowToUpdateStatsFromBrowser=1


Sau đó ta nhấn ctrl + x và ctrl + y để lưu lại.
Sau khi cấu hình xong ta cho awstats xây dựng số liệu thống kê ban đầu từ tệp log hiện có trên máy chủ:

sudo /usr/lib/cgi-bin/awstats.pl -config=demo.com -update
  1. Cấu hình để xem trên web


Theo mặc định, sau khi xây dựng số liệu thống kê, thông tin sẽ được lưu trữ trong /usr/lib/cgi-bin. Nếu muốn xem nó, ta cần mang nó ra thư mục document root để xem bằng trình duyệt. Để làm điều này ta chạy lệnh sau:

sudo cp -r /usr/lib/cgi-bin /var/www/html/
sudo  chown www-data:www-data /var/www/html/cgi-bin/
sudo chmod -R 755 /var/www/html/cgi-bin/


Kiểm tra và chạy thử
Giờ đây, bạn có thể truy cập AWStats của mình bằng cách truy cập url http://your-server-ip/cgi-bin/awstats.pl?config=demo.com.
Nó sẽ hiển thị cho bạn một trang kết quả như thế này:

  1. Thiết lập Cron để tự động cập nhật log


Để dữ liệu được cập nhật liên tục 10 phút một lần, bạn thêm dòng sau vào cron

crontab -e

sau đó thêm

*/10 * * * * root /usr/lib/cgi-bin/awstats.pl -config=demo.com -update

Lưu và đóng tập tin tương tự như vừa nãy


Kết Luận

AWStats là một công cụ hữu ích cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về tình trạng của máy chủ, trên trang web của bạn như lưu lượng truy cập, ip truy cập, data truyền tải v.v… Hy vọng sẽ giúp ích được các bạn trong quá trình vận hành và quản lý máy chủ/vps
 

Đánh giá bài hướng dẫn:  
Báo cáo một vấn đề
Article ID: 838
Cập nhật gần nhất: 24 Th11, 2021
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0