Block Editor là gì?

Article ID: 829
Cập nhật gần nhất: 16 Th11, 2021

Từ phiên bản WordPress 5.0, mặc định Gutenberg sẽ là trình soạn thảo mới cho nền tảng WordPress. Cái tên Gutenberh được đặt tên theo Johannes Gutenberg. Khác với một trình soạn thảo văn bản, hình ảnh truyền thống, Gutenberg sử dụng các khối nội dung giống như nhiều trình tạo trang hiện đại.

Gutenberg không tạo ra các shortcodes và HTML mà tất cả được đơn giản hóa hơn thành một số công cụ có sẵn, phù hợp cho người mới bắt đầu sử dụng WordPress.

Ưu điểm của Gutenberg

  • Tinh giản quá trình soạn thảo
  • Các nội dung theo block
  • Xây dựng layout phức tạp với ít thao tác
  • Các công cụ theo ngữ cảnh, chỉ hiển thị khi bạn cần sử dụng đến chúng    
  • Nhúng nhanh nội dung từ các website khác

Nhược điểm của Gutenberg

  • Đang ở giai đoạn phát triển
  • Tồn tại nhiều lỗi

Hướng dẫn tắt (disable) Gutenberg?

Để tắt bạn có thể sử dụng plugin Classic Editor https://wordpress.org/plugins/classic-editor/

Hoặc bạn cũng có thể chèn thêm đoạn code sau vào file function.php của theme đang sử dụng

add_filter('use_block_editor_for_post', '__return_false', 10);

Chúc bạn thành công!

Article ID: 829
Cập nhật gần nhất: 16 Th11, 2021
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0