Briefly unavailable for scheduled maintenance

Article ID: 1008
Cập nhật gần nhất: 05 Th09, 2023

Bạn có thấy lỗi “Briefly unavailable for scheduled maintenance” trong WordPress không? Lỗi này thường xuất hiện trong khi cập nhật core, plugin hoặc theme WordPress.

Về cơ bản, trang web WordPress không hoàn thành cập nhật sẽ khiến bạn bị kẹt trong chế độ bảo trì (Maintenance).

Trong bài viết này, Hostvn sẽ chỉ cho bạn cách dễ dàng để khắc phục lỗi “Briefly unavailable for scheduled maintenance” trong WordPress. Bài viết cũng sẽ cho bạn thấy lý do tại sao lỗi này xảy ra và làm thế nào bạn có thể tránh nó trong tương lai.

Tại sao lỗi “Briefly unavailable for scheduled maintenance” lại xảy ra?

Trang Maintenance về mặt kỹ thuật không phải là một lỗi. Đây là một trang thông báo.

Trong quá trình cập nhật, WordPress tải các file cập nhật cần thiết về máy chủ, giải nén chúng và sau đó cài đặt bản cập nhật.

WordPress cũng đặt trang web ở chế độ bảo trì và hiển thị thông báo “Briefly unavailable for scheduled maintenance. Check back in a minute.” trong quá trình.

Thông báo “Briefly unavailable for scheduled maintenance. Check back in a minute.”

Để kích hoạt thông báo chế độ bảo trì, WordPress tạo một file .maintenance tạm thời trong thư mục gốc của trang web.

Nếu mọi thứ hoạt động bình thường, thì thông báo này có thể sẽ chỉ được hiển thị trong vài giây. Sau khi cập nhật thành công, WordPress sẽ tự động xóa file này để vô hiệu hóa chế độ bảo trì.

Tuy nhiên, đôi khi do phản hồi của máy chủ WordPress hosting chậm hoặc vấn đề bộ nhớ thấp, script cập nhật sẽ hết thời gian chờ do đó làm gián đoạn quá trình. Khi điều này xảy ra, WordPress không có cơ hội đưa trang web của bạn ra khỏi chế độ bảo trì.

Nói cách khác, trang web sẽ tiếp tục hiển thị thông báo chế độ bảo trì và bạn sẽ cần phải tự sửa nó.

Làm cách nào để khắc phục lỗi “Briefly Unavailable for Scheduled Maintenance” trong WordPress?

Và để khắc phục vấn đề này, chúng ta sẽ phải xóa dữ liệu bằng cách thủ công. Đăng nhập vào server qua tài khoản ftp, truy cập thư mục root của WordPress:

Khắc phục lỗi “Briefly Unavailable for Scheduled Maintenance” trong WordPress

Nếu bạn không thể tìm thấy file .maintenance trong thư mục gốc WordPress của mình, thì hãy đảm bảo bạn đã kiểm tra FTP client để hiển thị các file ẩn.

Làm thế nào để tránh lỗi “Briefly Unavailable for Scheduled Maintenance” trong tương lai?

Lỗi “Briefly Unavailable for Scheduled Maintenance” có nguyên nhân do máy chủ chậm hoặc vấn đề bộ nhớ thấp trên máy chủ web hosting.

Cách dễ nhất để tránh lỗi này là nâng cấp lên gói hosting cao hơn. Bạn nên chọn một trong web hosting này để có được hiệu suất vượt trội.

Nếu nâng cấp lên gói hosting cao hơn không phải là một tùy chọn, thì bạn nên thực hiện cập nhật plugin và theme.

Thông thường người dùng có xu hướng nhấp nhanh vào liên kết cập nhật bên dưới mỗi plugin. WordPress sau đó sắp xếp trật tự cập nhật, nhưng thậm chí một phần nghìn giây chậm trễ trong kết nối có thể gây ra xung đột dẫn đến trang web bị kẹt trong chế độ bảo trì.

Bạn nên kiên nhẫn cập nhật từng plugin một

Thay vì nhanh chóng nhấp vào liên kết Update, bạn nên kiên nhẫn cập nhật từng plugin một.

Chúc bạn thực hiện thành công!

Article ID: 1008
Cập nhật gần nhất: 05 Th09, 2023
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0
Tags