Các phím tắt cơ bản trên Outlook

Article ID: 682
Cập nhật gần nhất: 28 Th09, 2020

Các phím tắt giúp bạn sử dụng Outlook nhanh hơn và dễ dàng hơn. Hơn nữa, không cần tìm kiếm thông qua menu thả xuống. Các phím tắt Outlook có thể được thực hiện ngay từ bàn phím. Bài viết dưới đây sẽ liệt kê giúp bạn:

Các phím tắt cơ bản trên Outlook

Phím tắt điều hướng và lựa chọn

- S sau đó nhấn A: Chọn tất cả email.

- S sau đó nhấn N: Bỏ chọn tất cả email.

- Ctrl + ./Down: Di chuyển xuống bên dưới danh sách.

- Ctrl + ,/Up: Di chuyển lên trên danh sách.

- M hoặc F9: Làm mới.

Phím tắt thao tác với email

- Del: Xoá email.

- E: Lưu trữ email.

- J: Đánh dấu email rác.

- V: Chuyển tới thư mục.

- Shift + E: Tạo thư mục mới.

- C: Phân loại email.

- Shift + G: Danh mục mới.

- Y: Xóa tất cả danh mục.

- Q: Đánh dấu email đã đọc.

- U: Đánh dấu email chưa đọc.

- Insert: Đánh dấu email nổi bật (gắn cờ cho email).

- Shift + P: In email.

Phím tắt soạn thảo email

- N hoặc Ctrl + N: Tạo email mới.

- Ctrl + Enter hoặc Alt + S: Gửi email.

- R: Trả lời email.

- Shift + R: Trả lời tất cả email.

- Shift + F: Chuyển tiếp email.

- F7: Kiểm tra chính tả trong email.

- Ctrl + Y: Chèn Emoji vào email.

- Ctrl + S: Lưu thư nháp.

- Alt + .: Hiển thị danh bạ.

Phím tắt đọc email

- O: Mở email.

- Shift + I: Hiển thị nội dung bị chặn.

- /: Tìm kiếm email.

- Esc: Đóng email.

- X: Mở rộng hoặc thu gọn cuộc hội thoại.Article ID: 682
Cập nhật gần nhất: 28 Th09, 2020
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0
print  In ra email  Subscribe email  Mail cho bạn bè share  Chia sẻ pool  Add to pool
Trước     Tiếp theo
Hướng dẫn live stream Facebook bằng phần mềm OBS...       Hướng dẫn xem địa chỉ IP của máy tính