Cài đặt maldet (Linux Malware Detect – LMD)

Article ID: 4
Cập nhật gần nhất: 30 Th06, 2014

Để cài đặt maldet, đầu tiên bạn cần đăng nhập vào VPS/Server sử dụng phương thức SSH bằng phần mềm putty. Sau đó, hãy bắt đầu gõ dòng lệnh để tải về:

# wget http://www.rfxn.com/downloads/maldetect-current.tar.gz

Giải nén:

# tar xfz maldetect-current.tar.gz

Truy cập vào thư mục vừa giải nén:

# cd maldetect-*

Và bắt đầu cài đặt bằng lệnh sau:

# ./install.sh

Một số thông tin hiện ra, và khi cài đặt thành công, bạn sẽ nhìn thấy các thông tin tương tự dưới đây:

maldet(5206): {sigup} performing signature update check...
maldet(5206): {sigup} local signature set is version 201205035915
maldet(5206): {sigup} latest signature set already installed

Hãy nhớ vị trí file cấu hình cho phần mềm sẽ nằm tại /usr/local/maldetect/conf.maldet nhé!

Như vậy, bạn đã cài đặt xong phần mềm maldet.

Đánh giá bài hướng dẫn:   Báo cáo một vấn đề


Article ID: 4
Cập nhật gần nhất: 30 Th06, 2014
Lần sửa đổi: 4
Lượt xem: 2253
print  In ra email  Subscribe email  Mail cho bạn bè share  Chia sẻ pool  Add to pool
Trước     Tiếp theo
Cloud VPS (Máy chủ ảo)       Cấu hình và sử dụng chức năng scan malware với...