Cấu hình chống spam mail ?

Article ID: 40
Cập nhật gần nhất: 25 Th12, 2013

Spam mail là một trong những vấn đề cần lưu tâm khi bạn monitor server.  Spam mail gây ra tình trạng nghẽn cpu , network và làm full ổ  server của bạn. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình server sử dụng cPanel để theo dõi , hạn chế một phần spam mail.

  1. Ngăn user ” nobody ” có thế sử dụng script gửi mail từ server của bạn bằng cách bật suExec và phpSuExec .
  • Bật suExec :

bat suexec 2

bat su3

  • Bật phpSuExec :

batphpsu

batphpsu1

suphp

2. Theo dõi nguồn gốc của các mail gửi từ máy chủ của bạn bằng việc add X-source hearders :

x source

3. Để việc xem log trong exim được dễ dàng các bạn thêm 2 thông số sau trong file config exim :

logggg

4 . Bật SpamAssassin tại Tweak settings – Mail .( Mình sẽ có bài hướng dẫn cụ thể sử dụng SpamAssassin sau )

…. to be continued  ^^

Đánh giá bài hướng dẫn:   Báo cáo một vấn đề


Article ID: 40
Cập nhật gần nhất: 25 Th12, 2013
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 1811
print  In ra email  Subscribe email  Mail cho bạn bè share  Chia sẻ pool  Add to pool
Trước     Tiếp theo
Làm thế nào để đổi thông tin port SSH ?       Hướng dẫn resize phân vùng /tmp