Cc, Bcc email là gì?

Article ID: 695
Cập nhật gần nhất: 28 Th10, 2020

Có 2 phần luôn hiển thị trong mục To (gửi đến) là Cc và Bcc. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết chúng là gì, có chức năng như thế nào và sự khác nhau giữa chúng. 

Cc, Bcc là gì?

Cc (Carbon copy) là tạo ra các bản sao, bạn có thể sử dụng tổ hợp phím tắt Ctrl+Shift+C để sử dụng nhanh tính năng này.

Còn Bcc (Blind carbon copy) là tạo ra các bản sao tạm, bạn có thể sử dụng tổ hợp phím tắt Ctrl+Shift+B để sử dụng nhanh tính năng này.

So sánh Cc, Bcc

Giống nhau: Cả hai đều được sử dụng khi gửi email cho nhiều người cùng một lúc.

Khác nhau:

Khi sử dụng Cc thì tất cả những người nhận thư sẽ nhìn thấy danh sách email của những người cũng nhận được thư đó. Chính vì thế mà bạn có thể sử dụng tính năng Cc để gửi thư cho nhiều thành viên trong cùng một lớp học, cùng một nhóm.... vì cái này bạn có thể hiển thị công khai và không cần phải bảo mật thông tin, danh tính.

Tính năng Bcc thì khác, mặc dù bạn gửi nội dung cho nhiều người cùng một lúc nhưng không ai nhìn thấy ai cả. Chính vì vậy mà bạn hãy sử dụng Bcc trong trường hợp cần bảo mật danh tính của người khác.

Tóm lại, bạn sử dụng Cc để gửi email đến nhiều người và công khai danh tính của họ còn Bcc cũng gửi email đến nhiều người nhưng thông tin về những người đó sẽ được giữ kín.

Tại HOSTVN, khi bạn sử dụng dịch vụ Email Business gửi email cho nhiều người thì chế độ mặc định sẽ là Cc

Đánh giá bài hướng dẫn:  
Báo cáo một vấn đề
Article ID: 695
Cập nhật gần nhất: 28 Th10, 2020
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0