Cname Record là gì

Article ID: 598
Cập nhật gần nhất: 22 Th07, 2020

1. Cname là gì?

Cname (tên tiếng anh là Canonical Name record), là một bản ghi bí danh. Bản ghi Cname là một loại bản ghi tài nguyên trong DNS. Nó cho phép gắn nhiều Domain vào cùng một máy chủ, nói cách khác thì Cname là một địa chỉ IP có thể có nhiều Domain cùng trỏ về. Bản ghi Cname thường được sử dụng khi người ta muốn tạo một bản ghi theo giá trị sẵn có. Bên cạnh đó, bản ghi Cname còn được dùng khi dữ liệu cũ thay đổi thì dữ liệu mới cũng chuyển đổi theo. Cname cũng được dùng để xác thực các dịch vụ cung cấp của Google như xác minh tên miền và một số dịch vụ trực tuyến khác.

2. Cách sử dụng Cname như thế nào?

Bắt buộc phải có bản ghi kiểu A khi muốn khai báo bản ghi Cname. Khi đó, Domain đã được khai báo trong Cname trỏ đến địa chỉ IP của máy được gọi là Canonical Domain, các Domain khác muốn trỏ về cùng máy chỉ này được gọi là Alias Domain của tên máy và cũng cần được khai báo.

Các bạn có thể tham khảo hướng dẫn này để trỏ bản ghi Cname tại Hostvn:  https://kb.hostvn.net/huong-dan-cau-hinh-cac-ban-ghi-ten-mien-trong-tai-khoan-khach-hang_372.html

3. Một số lưu ý về bản ghi Cname.

♦ Bản ghi Cname luôn trỏ đến một Domain khác và không bao giờ trỏ trực tiếp đến địa chỉ IP.

♦ Một bản ghi Cname có thể trỏ đến một Cname.

♦ Không có mối quan hệ trực tiếp giữa bản ghi Cname và chuyển hướng HTTP, việc cấu hình Cname tự động cũng không dẫn đến bất kỳ chuyển hướng HTTP nào.

Như vậy bài viết này cũng giúp các bạn hiểu phần nào về bản ghi Cname đúng không ạ? Nếu có vấn đề gì thắc mắc hay cần hỗ trợ, các bạn hãy liên hệ lại Hostvn để được giải đáp thêm. Chúc các bạn thành công

Đánh giá bài hướng dẫn:  
Báo cáo một vấn đề
Article ID: 598
Cập nhật gần nhất: 22 Th07, 2020
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0