Hướng dẫn bật file error log trên cPanel

Article ID: 687
Cập nhật gần nhất: 05 Th10, 2020

Error log là là một bảng có ghi nhận lại mọi hoạt động lỗi phát sinh trên website kèm theo địa điểm và thời gian rất cụ thể. Đây là công cụ hữu ích giúp bạn sử dụng và quản lý website một cách linh hoạt với hiệu suất tối ưu hơn. Như vậy, khi website phát sinh lỗi, đây cũng là nơi đầu tiên bạn phải tìm đến để có cách xử lý phù hợp, khắc phục lỗi trên website của mình.

Hướng dẫn bật file error log trên cPanel

Bước 1: Truy cập vào hosting cPanel

Đăng nhập tài khoản hosting

Bước 2: Chọn Select PHP Version

Ở mục SOFTWARE, chọn Select PHP Version

Bước 3: Chọn Options

Chọn tab Options để chỉnh hiện error log

Bước 4: Tích chọn logs_errors

Tích chọn logs_errors để bật error log

Bước 5: Kiểm tra file error log

Để kiểm tra file error log các bạn truy cập vào File Manager để kiểm tra

Chúc các bạn thành công !

Article ID: 687
Cập nhật gần nhất: 05 Th10, 2020
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0