Hướng dẫn bật PHP Extension trên hosting cPanel

Article ID: 464
Cập nhật gần nhất: 25 Th07, 2019

Để bật/tắt PHP Extension trên hosting sử dụng cPanel quý khách làm như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào hosting

Bước 2: Chọn Select PHP Version

Bước 3: Chọn/bỏ chọn các extension quý khách muốn bật/tắt

Chúc quý khách thành công.

Article ID: 464
Cập nhật gần nhất: 25 Th07, 2019
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0
Tags