Hướng dẫn cài đặt Apache Tomcat 7 trên CentOS

Article ID: 517
Cập nhật gần nhất: 17 Th06, 2020

1.Định nghĩa Apache Tomcat

Apache Tomcat là một máy chủ web nguồn mở cho ứng dụng Java của Apache Foundation giống như máy chủ HTTP Apache. Nó được sử dụng để triển khai các ứng dụng Java Servlet và JSP. Tomcat là một ứng dụng máy chủ gọn nhẹ, thường dùng để deploy các ứng dụng Java Web. Nó được phát triển bởi Apache và hoàn toàn miễn phí.

2. Hướng dẫn cài đặt Apache Tomcat trên CentOS / RHEL

Bài viết này Hostvn sẽ hướng dẫn các  bạn cài Tomcat 7. Các bước cài đặt như sau :

Bước 1: Kiểm tra version Java bằng câu lệnh sau : 

java -version

Nếu Java chưa được cài thì các bạn cài đặt bằng câu lệnh sau :

yum install java-1.7.0-openjdk

Bước 2: Tải xuống mã nguồn Tomcat 7. Bạn có thể sử dụng lệnh wget dưới đây để tải.

cd /tmp
wget http://mirror.downloadvn.com/apache/tomcat/tomcat-7/v7.0.99/bin/apache-tomcat-7.0.99.tar.gz

Sau khi tải xong tiến hành giải nén trong thư mục /tmp và di chuyển đến vị trí thích hợp theo nhu cầu của bạn. Hostvn đang đặt thư mục này dưới /usr/local.

tar xzf apache-tomcat-7.0.104.tar.gz
mv apache-tomcat-7.0.104.tar.gz  /usr /local/tomcat7

Bước 3 : Khởi động máy chủ TomCat bằng câu lệnh sau :

cd /usr /local/tomcat7
./bin/startup.sh

Bước 4 : Truy cập Tomcat trong trình duyệt

Máy chủ Tomcat hoạt động trên cổng 8080 mặc định. Để truy cập được Tomcat trên trình duyệt web bằng cách kết nối máy chủ của bạn trên cổng 8080 chúng ta cần thiết lập firewall như sau:

sudo firewall-cmd --zone=public --permanent --add-port=8080/tcp
sudo firewall-cmd --reload

Chúc các bạn thành công.

Article ID: 517
Cập nhật gần nhất: 17 Th06, 2020
Lần sửa đổi: 4
Lượt xem: 0
Also listed in