Hướng dẫn cài đặt Email Business trên ứng dụng Gmail

Article ID: 976
Cập nhật gần nhất: 06 Th02, 2023

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn thêm tài khoản email business vào ứng dụng Gmail, trong bài viết sử dụng điện thoại Android.

Thông tin máy chủ email tại HOSTVN:

Máy chủ thư đến: imap.hostvn.email hoặc pop.hostvn.email

Máy chủ thư đi: smtp.hostvn.email

Hướng dẫn cài đặt Email Business trên ứng dụng Gmail

Bước 1: Truy cập vào App Gmail, chọn thêm tài khoản

Bước 2: Cài đặt tài khoản

Đầu tiên, bạn chọn Khác để tiếp tục cài đặt tài khoản.

Nhập vào tài khoản bạn đăng ký tại HOSTVN, nhấn tiếp tục. 

 Ứng dụng sẽ cho bạn chọn IMAP hoặc POP, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cấu hình theo IMAP, hãy điền thông tin tài khoản để hoàn tất, chúc bạn thành công.

 

Article ID: 976
Cập nhật gần nhất: 06 Th02, 2023
Lần sửa đổi: 4
Lượt xem: 0