Hướng dẫn cài đặt và sử dụng ClamAV để check malware trên Linux

Article ID: 291
Cập nhật gần nhất: 02 Th03, 2019

HOSTVN xin giới thiệu đến các bạn một phần mềm Kiểm tra và diệt Malware chạy trên một số hệ điều hành của nền tảng Linux có tên gọi là "ClamAV"
 


Mình xin hướng dẫn các bạn cài đặt và sử dụng ClamAV để check malware trên Linux


Cách cài đặt: Về việc cài đặt ClamAV tương đối đơn giản, bạn có thể sử dụng lệnh sau để cài đặt
 

Đối với Ubuntu, Debian:

#sudo apt-get install clamav clamav-daemon -y

Đối với Centos:

#yum install -y clamav-server clamav-server-systemd clamav-scanner-systemd clamav-data clamav-update clamav-filesystem clamav clamav-devel clamav-lib

Sau khi cài đặt xong các bạn có thể sử dụng lệnh sau để quét trên hệ thống

#clamscan -r <đường dẫn các bạn muốn quyét>

Ví dụ: #clamscan -r /home

Mình cũng xin hướng dẫn thêm cho các bạn một số tùy chọn kèm theo để tiện cho cách bạn tham khảo

  • --log=<đường dẫn đến file> : option giúp bạn lưu lại phần report vào một file các bạn phải tạo file trước khi chạy để tránh phát sinh lỗi
  • --remove=[yes/no] : option này giúp bị xóa hoặc không xóa file clamav scan được
  • --move=<đường dẫn lưu trữ>: di chuyển tất cả các file có nội dung malware sang một đường dẫn khác để cách ly
  • --copy=<đường dẫn lưu trữ>: tạo ra một nhân bản để lưu trữ lại
  • --help: hướng dẫn


Các bạn có thể quét với tùy chọn như sau: #clamscan -r /home --log=/home/report/report.txt

Chúc các bạn thành công !

Article ID: 291
Cập nhật gần nhất: 02 Th03, 2019
Lần sửa đổi: 2
Lượt xem: 1112