Hướng dẫn chmod file và folder trên hosting, vps Linux

Article ID: 441
Cập nhật gần nhất: 27 Th12, 2019

Change Mod – Chmod nghĩa là thiết lập quyền (xem, xóa …) trên file hay thư mục. Để phù hợp với cấu hình bảo mật của Hostvn, các bạn nên chmod theo chuẩn 644 với file, 755 với floder.

Chmod như thế nào ?

Để dễ dàng và thuận tiện cho khách hàng khi chmod file và thư mục, các bạn chỉ cần tải file chmod dưới đã được viết sẵn dưới đây và upload lên thư mục chứa mã nguồn của các bạn:

Download: https://drive.google.com/file/d/1HMaZ9SjOJzdZvS_8Kdzw0lSCXkNa0pXQ/view?usp=sharing

Sau khi download file các bạn upload lên hosting vào thư mục public_html hoặc thư mục chứa mã nguồn website và tiến hành giải nén file.

Sau khi giải nén các bạn sẽ nhận được file chmod.php

Các bạn tiến hành chạy file:  http://example.com/chmod.php (Thay example.com bằng domain của các bạn) và chờ một lúc để file chạy. Sau khi file chạy xong toàn bộ file và thư mục của các bạn sẽ được chmod theo đúng chuẩn 0644 với file và 0755 với thư mục.

Lưu ý: Sau khi sử dụng xong các bạn nhớ xóa file chmod.php đi nhé

Chúc các bạn thành công.

Article ID: 441
Cập nhật gần nhất: 27 Th12, 2019
Lần sửa đổi: 3
Lượt xem: 0
Tags

Also listed in