Hướng dẫn đăng nhập vào cPanel

Article ID: 137
Cập nhật gần nhất: 28 Th02, 2019

Để đăng nhập vào tài khoản cPanel (quyền user) các bạn đăng nhập theo đường dẫn dạng http://IP:2082 hoặc https://IP:2083

Ví dụ:

http://127.0.0.1:2082 hoặc https://127.0.0.1:2083

Đơn giản hơn, bạn có thể sử dụng chính tên miền của bạn để đăng nhập vào cPanel (với điều kiện, tên miền của bạn đã trỏ về IP Server)

Ví dụ

http://domain.com:2082 hoặc https://domain.com:2083

Nhập tên truy cập và mật khẩu của bạn:

Sau đó click đăng nhập là bạn có thể bắt đầu việc khởi tạo database, upload mã nguồn thiết lập email để bắt đầu sử dụng dịch vụ rồi !

Khi thao tác xong, bạn click logout để thoát khỏi cPanel và đảm bảo bảo mật cho tài khoản của bạn

Chúc bạn thành công!

Article ID: 137
Cập nhật gần nhất: 28 Th02, 2019
Lần sửa đổi: 3
Lượt xem: 4156
Tags