Hướng dẫn đổi tên tài khoản trong Email Business

Article ID: 630
Cập nhật gần nhất: 02 Th08, 2020

Bạn có một tài khoản đang sử dụng Email Business và không còn sử dụng nữa, bạn có thể đổi tên tài khoản mà không cần tạo tài khoản mới, các thư trong dịch vụ vẫn được giữ nguyên. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn:

Hướng dẫn đổi tên tài khoản trong Email Business

Bước 1: Truy cập vào tài khoản có quyền cao nhất đang sử dụng dịch vụ Email Business

- Truy cập vào webmail đang sử dụng dịch vụ Email Business, bạn tìm đến Domain Settings, chọn Accounts và chỉnh sửa tài khoản mình muốn. 

Bước 2: Đổi lại tên tài khoản

- Tại trang Accounts hiện ra, bạn chon vào ... và chọn tiếp Rename

- Tại bảng Change Username, bạn có thể tùy ý điền vào tên tài khoản mà mình muốn.

Cuối cùng bạn chọn Save để hoàn tất, sau đó bạn có thể thoát tài khoản và đăng nhập lại bằng tài khoản mới này và sử dụng dịch vụ, húc bạn thành công.

Article ID: 630
Cập nhật gần nhất: 02 Th08, 2020
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0