Hướng dẫn gia hạn dịch vụ chứng chỉ số (SSL)

Article ID: 301
Cập nhật gần nhất: 03 Th04, 2017

Chào Quý Khách,

Quy trình gia hạn dịch vụ SSL tương tự như quy trình đăng ký mới SSL, xem chi tiết tại đây : http://kb.hostvn.net/huong-dan-khoi-tao-csr-certificate-signing-request-va-dang-ky-dich-vu-ssl_290.html, và chỉ khác nhau ở bước "Kích Hoạt Chứng Chỉ SSL", Quý Khách vui lòng chọn "Renew Order" tại mục "Order Type" (Mục 3.3) để số ngày còn lại của chứng chỉ cũ được cộng dồn với số ngày của chứng chỉ mới, còn việc xác thực chứng chỉ Quý Khách vẫn phải hoàn thành thủ tục xác thực DV qua một trong số các hình thức :

  • Email Valid
  • File Valid
  • DNS Valid

Chúc thành công !

Article ID: 301
Cập nhật gần nhất: 03 Th04, 2017
Lần sửa đổi: 2
Lượt xem: 279