Hướng dẫn kiểm tra CRT và Private key có khớp nhau không

Article ID: 710
Cập nhật gần nhất: 17 Th12, 2020

Khi bạn cấu hình SSL thông báo lỗi không thể cấu hình HTTPS, nguyên nhân phần lớn là do CRT Private key không trùng khớp với nhau. Trường hợp này, HOSTVN sẽ hướng dẫn các bạn kiểm tra độ khớp của cặp key sau.

Hướng dẫn kiểm tra CRT và Private key có khớp nhau không

Trước tiên bạn cần phải khai báo chứng chỉ số tới hãng, nếu chưa thực hiện, bạn có thể xem theo hướng dẫn sau:

Sau khi khai báo hoàn tất, bạn sẽ nhận được 3 chứng chỉ bao gồm: CRT, CA và Private Key

Bước 1: Truy cập website để kiểm tra

Truy cập vào website sau để kiểm tra key: https://www.sslchecker.com/matcher 

Bước 2: Chuẩn bị cặp key để so sánh

Bạn cần có cặp key là CRT và Private key để so sánh sự trùng khớp

Bước 3: So sánh cặp key

Khi cặp key trùng nhau sẽ cho thông báo: Private Key match SSL

Còn nếu sai thì sẽ cho thông báo: Data you've entered doesn't seem to be either CSR or private key

Chúc các bạn thành công !

Article ID: 710
Cập nhật gần nhất: 17 Th12, 2020
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0