Hướng dẫn reset mật khẩu Cloud VPS

Article ID: 411
Cập nhật gần nhất: 08 Th06, 2020

Để thao tác việc đổi mật khẩu Cloud VPS, bạn vui lòng làm theo các bước sau:

1. Đăng nhập vào https://manage.hostvn.net với tài khoản khách hàng của bạn

2. Lựa chọn Quản lý dịch vụ , tiếp đến lựa chọn gói Cloud VPS bạn muốn đổi mật khẩu và nhấp vào như hình dưới đây

3. Thay đổi mật khẩu

Để  thay đổi mật khẩu các bạn bấm vào Tab TÀI KHOẢN DỊCH VỤ kéo xuống khung bên dưới, sau đó điền mật khẩu mới và bấm LƯU THAY ĐỔI

Article ID: 411
Cập nhật gần nhất: 08 Th06, 2020
Lần sửa đổi: 3
Lượt xem: 0
Tags

Also listed in