Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Anycast DNS

Article ID: 327
Cập nhật gần nhất: 18 Th03, 2019

I. Hướng dẫn đăng nhập và giới thiệu giao diện của AnyCast

Để đăng nhập vào tài khoản Anycast, các bạn truy cập https://anycast.hostvn.net/ và điền thông tin đăng nhập của bạn:

II. Hướng dẫn sử dụng AnyCast

Thêm tên miền:

Bước 1: Click Add Domain”:

Bước 2: Điền domain của bạn vào ô và bấm "Add Domain":


Lưu ý: Khi muốn sử dịch vụ Anycast, bạn buộc phải trỏ Nameserver của bạn về Nameserver của Anycast như sau

  • ns1.anycast.vn (69.168.228.2)
  • ns2.anycast.vn (69.168.229.2)
  • ns3.anycast.vn (69.168.230.2)
  • ns4.anycast.vn (69.168.231.2)

Sau khi thêm xong, bạn sẽ quay trở về trang chính và để tạo bản ghi các bạn có thể bấm vào nút "Manage DNS"

Tại đây các bạn có thể tiến hành thêm và xóa các bản ghi theo mục đích sử dụng của mình. Chúc các bạn thành công.

Article ID: 327
Cập nhật gần nhất: 18 Th03, 2019
Lần sửa đổi: 3
Lượt xem: 54