Hướng dẫn sử dụng Folder Auto-Clean trên Email Business

Article ID: 706
Cập nhật gần nhất: 11 Th11, 2020

Khi bạn sử dụng dịch vụ Email Business tại HOSTVN, bạn có thể tiến hành tự động xóa các dữ lệu trên webmail theo định kỳ bằng cách sử dụng Folder Auto-Clean (Thiết lập quy tắc tự động dọn dẹp) 

Hướng dẫn sử dụng Folder Auto-Clean trên Email Business

Bước 1: Truy cập vào Folder Auto-Clean

Bạn truy cập vào Domain Settings và chọn đến Folder Auto-Clean.

Override auto-clean settings: Bật cài đặt này để ghi đè cài đặt được thiết lập bởi Quản trị viên hệ thống, cho phép bạn tạo quy tắc của riêng mình. Mọi thay đổi bạn thực hiện sẽ không bị ảnh hưởng nếu Quản trị viên hệ thống thay đổi chính sách của họ, trừ khi họ vô hiệu hóa ghi đè tên miền.

Allow users to override auto-clean settings: Bật cài đặt này để cho phép các tài khoản thành viên ghi đè chính sách miền và tạo quy tắc tự động làm sạch của riêng họ.

Bước 2: Thiết lập dọn dẹp định kỳ

- Chọn vào New Rule, một cửa sổ thiết lập dọn dẹp sẽ được mở ra.

Như ví dụ trong ảnh, Rule này sẽ tự động xóa mail trong hộp thư “Deleted Items” của toàn bộ user mail khi hộp thư lớn hơn 10MB. Và sẽ xóa đến khi dung lượng hộp thư chỉ còn 5MB. Bạn có thể tùy chọn các hộp thư và dung lượng cần xóa theo ý muốn.

Hoặc bạn có thể thiết lập xóa những thư đã tồn tại trên webmail 30 ngày (có thể tùy chỉnh) như hình ảnh dưới đây, chúc bạn thành công.

Article ID: 706
Cập nhật gần nhất: 11 Th11, 2020
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0