Hướng dẫn tự động tạo bản sao lưu email gửi và nhận

Article ID: 507
Cập nhật gần nhất: 15 Th05, 2020

Để thiết lập một bản copy email gửi và nhận bạn thao tác như sau:

- Đăng nhập vào tài khoản cần tạo bản copy

- Chọn setting, chọn Events, chọn New

Tại bước tiếp theo,

- bạn đặt tên cho Events tại ô Event Name

- Ô Event Category bạn chọn Email

Ô Event Type, bạn chọn Message Received nếu muốn copy một bản sao email nhận hoặc chọn Message Sent  nếu muốn copy bản sao email gửi đi

Sao đó qua tab Action, chọn New Action, tại dòng Action chọn Add Recipient sau đó nhập địa chỉ email bạn muốn copy một bản sao sau đó click save

Screenshot_129(1).png

Screenshot_130(2).png

Chúc các bạn thành công.

Article ID: 507
Cập nhật gần nhất: 15 Th05, 2020
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0