Hướng dẫn tạo Addon Domain, Alias và Sub Domain Cpanel giao diện mới

Article ID: 973
Cập nhật gần nhất: 17 Th12, 2022

Bản cập nhật mới của Cpanel đã gộp Addon Domain, Alias và Sub Domain Vào trong cùng chức năng Domain làm người dùng luống cuống trong việc tạo Addon Domain, Alias và Sub Domain. Bài viết dưới đây Hostvn sẽ hướng dẫn các bạn cạch tạo và phân biệt Addon Domain, Alias và Sub Domain.

1. Đầu tiên, các bạn cần phải truy cập vào cPanel, tìm mục Domains và click vào đó.

2. Trong giao diện Domains, click vào nút Create A New Domain.

Bước tiếp theo sẽ chia làm 3 trường hợp khác nhau.

Tạo Addon Domain và Alias.

Điền addon domain mà bạn muốn thêm vào mục Domain. Trong mục Document Root (File System Location):

  • Nếu bạn muốn addon domain dùng chung tài nguyên (file, database, SSL…) với primary domain trong thư mục public_html, hãy tick vào mục Share document root (…) with “…”. Lúc này, addon domain sẽ đóng vai trò như một parked domain hay Aliases. Nghĩa là bạn chạy nhiều domain trên cùng một mã nguồn web.

  • Nếu bạn muốn addon domain sử dụng tài nguyên (file, database, SSL…) hoàn toàn riêng biệt, hãy bỏ tick trong mục Share document root (…) with “…”. Bên dưới ngay lập tức sẽ xuất hiện thư mục sẽ được dùng để chứa dữ liệu của addon domain cũng như subdomain đại diện cho nó. Hãy để nguyên Document Root theo mặc định, thư mục của addon domain sẽ được tạo ngang hàng với thư mục public_html chứ không phải nằm bên trong. Với mục Subdomain, các bạn có thể xóa bỏ phần đuôi tên miền đi cho gọn hoặc có thể để nguyên như mặc định.

Click vào nút Submit để gửi yêu cầu tạo addon domain. Chờ trong giây lát để quá trình hoàn tất.

Tạo Subdomain và Alias

Điền subdomain mà bạn muốn thêm vào mục Domain. Trong mục Document Root (File System Location):

  • Nếu bạn muốn subdomain dùng chung tài nguyên (file, database, SSL…) với primary domain trong thư mục public_html, hãy tick vào mục Share document root (…) with “…”. Lúc này, subdomain sẽ đóng vai trò như một parked domain hay aliases. Nghĩa là bạn chạy nhiều domain trên cùng một mã nguồn web.

  • Nếu bạn muốn subdomain sử dụng tài nguyên (file, database, SSL…) hoàn toàn riêng biệt, hãy bỏ tick trong mục Share document root (…) with “…”. Bên dưới ngay lập tức sẽ xuất hiện thư mục sẽ được dùng để chứa dữ liệu của subdomain. Hãy để nguyên Document Root theo mặc định, thư mục của subdomain sẽ được tạo ngang hàng với thư mục public_html chứ không phải nằm bên trong.

Click vào nút Submit để gửi yêu cầu tạo subdomain. Chờ trong giây lát để quá trình hoàn tất.

Chúc các bạn thành công!

Article ID: 973
Cập nhật gần nhất: 17 Th12, 2022
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0
Tags