Hướng dẫn tạo chữ ký trên gmail

Article ID: 885
Cập nhật gần nhất: 12 Th01, 2022

Hướng dẫn thêm chữ ký trên gmail

Bước 1: Truy cập vào gmail

Đầu tiên, bạn truy cập vào gmail của mình, sau đó, tìm đến góc trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt và chọn Xem tất cả chế độ cài đặt.

Bước 2: Thiết lập chữ ký

- Tại trang cài đặt, chọn tab cài đặt chung và tìm đến mục chữ ký, bạn có thể click để thiết lập chữ ký mới.

- Sau khi thiết lập chữ ký xong, bạn có thể chọn chữ ký mặc định cho tài khoản của mình và thiết lập chèn chữ ký vào email được gửi đi sẵn như ảnh dưới. Nhấn "Lưu thay đổi" để hoàn tất, chúc bạn thành công.

Article ID: 885
Cập nhật gần nhất: 12 Th01, 2022
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0