Hướng dẫn tạo Cron Jobs trong DirectAdmin

Article ID: 647
Cập nhật gần nhất: 17 Th08, 2020

Cron jobs là một tiện ích cho phép thực hiện định kì các tác vụ một cách tự động ở chế độ nền của hệ thống.

Hướng dẫn tạo Cron Jobs

Bước 1: Chọn "Cron jobs"

Chọn "Cron jobs" để cấu hình đặt lịch tác vụ

Bước 2: Tạo Cron jobs

Chọn “Create Cron Job” để bắt đầu cấu hình

Bước 3: Cấu hình Cron jobs

Cấu hình thời gian Cron và command theo nhu cầu

 Phần cấu hình thời gian chạy cron bạn có thể tham khảo chi tiết bảng chi tiết bên dưới

# Example of job definition:
# .---------------- minute (0 - 59)
# | .------------- hour (0 - 23)
# | | .---------- day of month (1 - 31)
# | | | .------- month (1 - 12) OR jan,feb,mar,apr ...
# | | | | .---- day of week (0 - 6) (Sunday=0 or 7) OR sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat

Trong mục “Command” ta cần ghi rõ lệnh muốn chạy, dưới đây là một số ví dụ:

 • /usr/local/bin/php /home/admin/domains/domain.com/public_html/path/to/cron/script.php
 • /usr/local/bin/curl –silent http://www.domain.com/path/to/cron/script/cron.php > /dev/null
 • /usr/bin/wget -O /dev/null http://www.domain.com/path/to/cron/script/cron.php

Sau đó chọn "Create" để hoàn tất tạo cron

Chúc các bạn thành công !

Article ID: 647
Cập nhật gần nhất: 17 Th08, 2020
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0