Hướng dẫn tạo CSR trên cPanel

Article ID: 673
Cập nhật gần nhất: 28 Th09, 2020

CSR (Certificate Signing Request) là một tệp chứa thông tin về Tổ chức phát hành chứng chỉ – Certificate Authority (hoặc CA, các công ty phát hành chứng chỉ SSL) cần tạo chứng chỉ SSL của bạn. Mục đích của CSR là có một phương pháp chuẩn hóa để cung cấp thông tin này cho các CA. Sau đây HOSTVN sẽ hướng dẫn các bạn tạo CSR trên cPanel.

Hướng dẫn tạo CSR trên cPanel

Bước 1: Đăng nhập vào hosting cPanel

Đăng nhập vào hosting cPanel

Bước 2: Chọn SSL/TLS

Ở mục Security, chọn SSL/TSL

Bước 3: Chọn Certificate Signing Requests (CSR)

Chọn Generate, view, or delete SSL certificate signing requests để tạo CSR

Bước 4: Khai báo thông tin

  • Domains: điền vào tên miền.
  • City: điền tên thành phố.
  • State: điền tên tỉnh/thành phố.
  • Country: chọn tên quốc gia.
  • Company: điền tên tổ chức.
  • Company Division: điền tên đơn vị tổ chức.
  • Email: điền thông tin email đăng ký dịch vụ

Bước 5: Nhận thông tin CSR

Sau khi đã điền các thông tin trên, bạn sẽ nhận được thông tin CSR

Chúc các bạn thành công !

Article ID: 673
Cập nhật gần nhất: 28 Th09, 2020
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0