Hướng dẫn tạo Database và User Database trên DirectAdmin

Article ID: 583
Cập nhật gần nhất: 12 Th07, 2020

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn tạo database với Direct Admin qua 4 bước đơn giản.

Thao tác tạo Database và User Database trên DirectAdmin

Bước 1: Vào mục MySQL Management

Chọn mục “MySQL Management” trong phần “Account Manager” để chuyển hướng đến trang quản lý Database của tài khoản user.

Bước 2: Tạo Database

Để tạo một Database mới. Bạn chọn Create New Database

Bước 3: Điền thông tin Database

Ở phần này bạn sẽ phải điền các thông tin để tạo Database mới gồm : tên Database, tên User, mật khẩu User.

Sau khi bạn tạo xong thì Direct Admin sẽ xuất thông tin về Database vừa được tạo.

Bước 4: Truy cập phpMyadmin

Chọn phpMyadmin để xem Database vừa tạo

Thông tin Database vừa tạo đã có trên phpMyadmin.

Vậy là các bạn đã vừa tạo xong Database và đã có thể sử dụng nó. 

Chúc các bạn thành công !

Article ID: 583
Cập nhật gần nhất: 12 Th07, 2020
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0