Hướng dẫn tạo đơn hàng Chuyển tên miền về HOSTVN

Article ID: 316
Cập nhật gần nhất: 05 Th03, 2019

Trước khi chuyển tên miền về HOTSVN, ngoài việc tuân thủ các điều kiện cần thiết để chuyển về, bạn cần mở khóa tên miền và lấy mã EPP code từ nhà cung cấp cũ. Sau khi có mã EPP code, bạn có thể tạo đơn hàng theo các bước sau:

Bạn đăng nhập vào đường dẫn vào tài khoản khách hàng https://manage.hostvn.net/clientarea.php và chọn “Đăng ký tên miền”

Hình 1: Chọn đăng ký Tên miền

Có 5 bước để hoàn thành đơn hàng Tên miền:

Bước 1: Chọn sản phẩm

Bạn chọn “I want to transfer my domain to HOSTVN” và điền tên miền vào ô trống, sau đó bấm vào “Kiểm tra”.

Hình 2: Kiểm tra tên miền

Tên miền đủ điều kiện chuyển sẽ có Status “Chuyển được”.

Bước 2: Chọn tên miền

Sau khi Kiểm tra, nếu tên miền chuyển được sẽ có Status “Chuyển được”. Bấm vào “Xác nhận đơn hàng”

Hình 3: Xác nhận đơn hàng vừa chọn

Bước 3: Dịch vụ đi kèm

Bạn điền mã EPP code đã lấy trước đó vào ô trống

Hình 4: Chọn các dịch vụ đi kèm

  • Nếu bạn muốn sử dụng DNS mặc định của HOSTVN, bạn tick vào ô DNS Management và để mặc định các Nameserver có sẵn
  • Nếu bạn muốn sử dụng DNS khác thì bỏ tick vào DNS free và điền địa chỉ Nameserver muốn sử dụng vào.
  • Nếu bạn muốn ẩn thông tin tên miền (khi tra cứu trên các trang whois sẽ không bị lộ thông tin như Họ tên, Email, Số điện thoại, Địa chỉ….) thì tick vào ô ID Protection.

Sau đó bấm vào Update Cart.

Bước 4: Xác nhận

Đơn hàng của bạn đã được hiển thị chi tiết, nếu đơn hàng của bạn có mã khuyến mại thì bạn nhập mã khuyến mại vào ô trống, sau đó bấm vào “Áp dụng mã khuyến mại” và bấm “Checkout”

Hình 5: Xác nhận đơn hàng

Bạn vui lòng chọn một trong các hình thức thanh toán dưới đây. Sau đó tick vào ô “I have read and agree to the Terms of Service” và bấm vào Complete Order.

Hình 6: Chọn hình thức thanh toán

Sau khi đăng kí thành công, màn hình sẽ hiển thị như sau:

Hình 7: Đơn hàng đã tạo thành công

Như vậy bạn đã tạo đơn hàng Chuyển tên miền về HOSTVN thành công. Nếu cần hỗ trợ bạn có thể liên hệ Kinh doanh để tạo đơn hàng!

Article ID: 316
Cập nhật gần nhất: 05 Th03, 2019
Lần sửa đổi: 2
Lượt xem: 29