Hướng dẫn tạo Reseller Packages Directadmin

Article ID: 578
Cập nhật gần nhất: 11 Th07, 2020

Bài viết này HOSTVN sẽ hướng dẫn các bạn tạo Reseller Packages trên Directadmin.

Hướng dẫn tạo Reseller Packages Directadmin

Bước 1: Đăng Nhập Vào Admin

Bạn đăng nhập vào DirectAdmin với tài khoản Admin và truy cập Manage Reseller Packages

Bước 2: Tạo Package

Tiếp theo click vào liên kết Add Package

Tại đây các bạn chủ yếu sẽ cấu hình các thông số sau

1. Bandwidth (Băng thông)
- Băng thông là tổng số băng thông của Reseller và các User được tạo ra bởi Reseller. Băng thông được đo bằng megabyte (MB), vì vậy 5000 megabyte (GB) tương đương với khoảng 5 gigabyte (GB) băng thông. 
- Khi Reseller sử dụng vượt quá băng thông cho sẽ bị suspend. Băng thông sẽ được reset lại và ngày đầu tiên của tháng tiếp theo. 
- Để thiết lập không giới hạn thông số này các bạn tích chọn Unlimited.

2. Disk Space (Dung lượng lưu trữ)
- Đây là tổng dung lượng lưu trữ của Reseller và các User được tạo ra bởi Reseller, tính bằng megabyte (MB). 
- Khi Reseller đạt đến giới hạn dung lượng lưu trữ, thì sẽ không thể upload thêm file lên hosting.
- Để thiết lập không giới hạn thông số này các bạn tích chọn Unlimited.

3. Inodes
- Là tổng số file được phép tải lên của Reseller và các User được tạo ra bởi Reseller.
- Khi Inodes đạt tới giới hạn, thì sẽ không thể upload thêm file lên hosting.
- Để thiết lập không giới hạn thông số này các bạn tích chọn Unlimited.

4. Domains
- Là tổng số tên miền của Reseller và các User được tạo ra bởi Reseller.
- Khi Domain đạt tới giới hạn, thì sẽ không thể thêm được tên miền nữa.
- Để thiết lập không giới hạn thông số này các bạn tích chọn Unlimited.

5. Sub-Domains
- Là tổng số tên miền phụ của Reseller và các User được tạo ra bởi Reseller.
- Khi tên miền phụ đạt tới giới hạn, thì sẽ không thể thêm được tên miền phụ nữa.
- Để thiết lập không giới hạn thông số này các bạn tích chọn Unlimited.

6. User Accounts
- Là số User mà Reseller được phép tạo. Nếu số User vượt quá giới hạn thì Reseller sẽ không thể tạo thêm User.
- Để thiết lập không giới hạn thông số này các bạn tích chọn Unlimited.

7. Email Accounts
- Là tổng số tài khoản email của Reseller và các User được tạo ra bởi Reseller.
- Khi số tài khoản email đạt tới giới hạn sẽ không thể tạo thêm.
- Để thiết lập không giới hạn thông số này các bạn tích chọn Unlimited.

8. MySQL Databases
- Là tổng số cơ sở dữ liệu của Reseller và các User được tạo ra bởi Reseller.
- Dung lượng của cơ sở dữ liệu sẽ được tính vào dung lượng lưu trữ (Disk Space).
- Để thiết lập không giới hạn thông số này các bạn tích chọn Unlimited.

9. Domain Pointers
- Là tổng số Domain Pointers của Reseller và các User được tạo ra bởi Reseller.
- Khi Domain Pointers đạt tới giới hạn, thì sẽ không thể thêm được Domain Pointers nữa.
- Để thiết lập không giới hạn thông số này các bạn tích chọn Unlimited.

10. Ftp Accounts
- Là tổng số tài khoản FTP của Reseller và các User được tạo ra bởi Reseller.
- Khi số tài khoản FTP đạt tới giới hạn, thì sẽ không thể thêm được số tài khoản FTP nữa.
- Để thiết lập không giới hạn thông số này các bạn tích chọn Unlimited.

Các thông số khác các bạn để mặc định

Lưu ý: Đối với Disk Space, Bandwidth mặc dù set không giới hạn nhưng thực tế bạn không thể hiểu nó theo nghĩa có thể sử  dụng vô hạn. Ví dụ VPS của bạn chỉ có 30GB thì phạm vi Không giới hạn cũng chỉ là Không giới hạn trong 30GB của VPS

Trong quá trình thao tác nếu có khó khăn bạn có thể liên hệ trực tiếp kỹ thuật để được hỗ trợ.

Chúc bạn thành công!

Article ID: 578
Cập nhật gần nhất: 11 Th07, 2020
Lần sửa đổi: 4
Lượt xem: 0