Hướng dẫn tạo tài khoản email mới

Article ID: 385
Cập nhật gần nhất: 12 Th07, 2019

Để tạo tài khoản email mới. Các bạn cần đăng nhập vào webmail sau đó thực hiện như sau:

Bước 1: Cài đặt > Danh sách người dùng > Tạo mới

Bước 2: Nhập thông tin bao gồm:

Tên người dùng: Ví dụ nếu muốn tạo email là kinhdoanh@domain.com thì các bạn nhập tên người dùng là kinhdoanh

Mật khẩu thỏa mãn các điều kiện: 

  • Chứa ít nhất 1 chữ cái IN HOA
  • Chứa ít nhất 1 chữ cái in thường
  • Không được trùng với tên tài khoản
  • Chứa bất kỳ 1 chữ số từ 0 đến 9
  • Chứa bất kỳ ký tự đặc biệt nào như #, @, &, v.v.
  • Có độ dài tối thiểu 8 ký tự

Bước 3: Cài đặt dung lượng cho người dùng như ảnh sau:

Như vậy là các bạn đã hoàn tất việc tạo tài khoản email mới. Nếu gặp khó khăn, các bạn có thể liên hệ với HOSTVN để được hỗ trợ.

Article ID: 385
Cập nhật gần nhất: 12 Th07, 2019
Lần sửa đổi: 2
Lượt xem: 0
Tags