Hướng dẫn thay đổi logo, link và tiêu đề Reseller Plesk

Article ID: 513
Cập nhật gần nhất: 22 Th05, 2020

Bài viết này HOSTVN sẽ hướng dẫn các bạn thay đổi logo, link và tiêu đề cho Reseller Plesk với mục đích phục vụ các khách hàng đại lý sử dụng các gói RSL nhằm chia nhiều gói nhỏ khác nhau để áp dụng cho các tài khoản host con. Để thực hiện, các bạn có thể xem theo các bước sau:

- Đăng nhập vào Reseller chọn Tools & Utilities và click vào Plesk Branding

- Tại phần này sẽ cho phép các bạn thay đổi logo, tiêu đề trang và link trên logo

- Sau khi thay đổi xong các bạn có thể thấy logo, tiêu đề và link đã thay đổi

Chúc các bạn thành công.

Article ID: 513
Cập nhật gần nhất: 22 Th05, 2020
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0