Hướng dẫn thay đổi tên miền chính cho hosting DirectAdmin

Article ID: 609
Cập nhật gần nhất: 27 Th07, 2020

Để thay đổi tên miền chính trong DirectAdmin ta thực hiện các bước sau:

Hướng dẫn thay đổi tên miền chính

Bước 1: Đăng nhập vào hosting 

Đăng nhập vào hosting mà bạn muốn thay đổi tên miền chính

Bước 2: Chọn domain cần thay đổi

Chọn Domain Setup để chọn tên miền chính cần thay đổi

Chọn Change a Domain Name

Bước 3: Đổi tên miền mới

 Nhập thông tin tên miền mới, sau đó chọn change để thay đổi.

Tiếp theo các bạn có thể trỏ tên miền mới đổi về IP của hosting để có thể sử dụng.

Chúc các bạn thành công !

Article ID: 609
Cập nhật gần nhất: 27 Th07, 2020
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0