Hướng dẫn thêm tên miền phụ trên Gsuite

Article ID: 688
Cập nhật gần nhất: 20 Th11, 2020

Khi bạn sử dụng dịch vụ Gsuite, bạn có thể thêm các tên miền phụ vào tài khoản G Suite và tạo Gmail theo tên miền phụ đó. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn:

Hướng dẫn thêm tên miền phụ trên Gsuite

Bước 1: Thêm tên miền phụ trong Gsuite

- Đầu tiên, bạn truy cập vào trang quản trị Gsuite bằng tài khoản có quyền cao nhất của mình và tìm đến Domains

- Tại trang Manage Domains, bạn chọn addon a domain để thêm tên miền phụ. (có thể chọn add o domain alias để thêm bí danh cho tên miền chính)

- Điền vào tên miền phụ bạn cần tạo và chọn Continue để tiếp tục cấu hình


Bước 2: Cấu hình xác thực domain

- Tại trang xác thực tên miền, bạn chọn Other như trong hình và tiến hành cài đặt bản ghi TXT cho tên miền.

- Sau khi thêm bản ghi, bạn chờ một chút và chọn Verify để hoàn tất xác thực tên miền

Bước 3: Cấu hình gửi/nhận cho tên miền phụ

- Bạn truy cập lại vào Manage Domains, chọn tiếp vào Set up Google MX records

- Sẽ có 5 bản ghi MX được yêu cầu, bạn cần phải thiết lập cho tên miền của mình. 

- Sau khi đã cài đặt bản ghi thành công, bạn chọn I have completed these steps để hoàn tất.

* Trường hợp bạn cần tạo thêm bí danh cho tài khoản đang sử dụng (ví dụ kythuat@hostvn.net là tài khoản chính và kythuat@hostvn.com là bí danh) bạn có thể truy cập vào User, tìm đến User Infomation và thao tác theo hướng dẫn dưới ảnh

Sau khi thêm bí danh, khi thư gửi đến kythuat@hostvn.com sẽ được chuyển vào hộp thư đến của kythuat@hostvn.net. Chúc bạn thành công.

Article ID: 688
Cập nhật gần nhất: 20 Th11, 2020
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0