Hướng dẫn trỏ bản ghi trên DNS Tool của HOSTVN

Article ID: 542
Cập nhật gần nhất: 19 Th06, 2020

Điều kiện để thực hiện được theo hướng dẫn này thì tên miền của các bạn cần phải đặt DNS trung gian tại địa chỉ sau: a.ns.hostvn.net b.ns.hostvn.net.

Các bạn có thể sử dụng công cụ sau để kiểm tra: https://intodns.com

Sau khi kiểm tra DNS hợp lệ, các bạn có thể tiếp tục cấu hình theo các bước sau:

Lưu ý: testdomainvn.xyz chỉ là tên miền ví dụ, quý khách cần thay testdomainvn.xyz bằng @ hoặc tên miền quý khách đang cần trỏ DNS

1. Trỏ tên miền về hosting/VPS

Để trỏ tên miền, các bạn cần cấu hình bản ghi A (A RECORD).

Bước 1: Đăng nhập vào https://manage.hostvn.net (nếu quên mật khẩu có thể lấy lại tại đây: https://manage.hostvn.net/pwreset.php)

Bước 2: Chọn Quản lý tên miền > Quản lý DNS > Nhấp nút Quản lý DNS như hình sau:

Bước 3: Để trỏ tên miền về địa chỉ IP bất kỳ quý khách thực hiện như ảnh sau:

Sau đó điền thông tin như ảnh ví dụ : quý khách muốn trỏ tên miền testdomainvn.xyz về IP  103.82.198.25 thì sẽ tạo bản ghi A với Host là @, Địa chỉ IP là 103.82.198.25. Sau đó ấn vào nút Thêm mới.

Kết quả ở là tên miền testdomainvn.xyz trỏ về địa chỉ IP 103.82.198.25

* Trường hợp quý khách muốn domain dạng www.domain.com khi truy cập sẽ được chuyển về domain.com thì bạn tạo thêm bản ghi CNAME như sau:

Sau đó ấn vào nút Thêm mới. Kết quả khi truy cập www.testdomainvn.xyz sẽ được chuyển về testdomainvn.xyz

2. Tạo tên miền con - subdomain

Ví dụ: Quý khách đang sở hữu domain testdomainvn.xyz và cần tạo subdomain là support.testdomainvn.xyz trỏ về địa chỉ IP 103.82.198.25 thì cách tạo bản ghi A như sau:

Sau đó ấn vào nút Thêm mới thì bản ghi sẽ có hiệu lực.

3. Cấu hình bản ghi Redirect URL và URL Frame

3.1. Bản ghi Redirect URL

Trường hợp quý khách muốn redirect URL sang một URL khác, ví dụ: khi bạn truy cập support.testdomainvn.xyz sẽ được redirect sang technical.testdomainvn.xyz thì cần tạo bản ghi redirect URL như sau:

Kết quả khi quý khách truy cập support.testdomainvn.xyz  sẽ được redirect về technical.testdomainvn.xyz, và tên miền hiển thị cũng thay đổi thành technical.testdomainvn.xyz.

* Lưu ý: Trường hợp site muốn redirect tới sử dụng SSL thì các bạn cần điền là https

3.2. Bản ghi URL Frame 

Tương tự như Redirect URL, URL Frame cũng điền vào với cú pháp như trên, chỉ khác là quý khách vẫn sẽ truy cập đến technical.testdomainvn.xyz, website hiện lên là của technical nhưng tên miền sẽ là support.testdomainvn.xyz . Ấn Thêm mới để bản ghi có hiệu lực.

Ngoài ra quản trị DNS còn có chức năng trỏ tên miền về LadiPage, các bạn có thể xem hướng dẫn tại đây.

Trên đây là bài viết hướng dẫn bạn sử dụng chức năng DNS mới của HOSTVN. Hi vọng bài viết sẽ hỗ trợ các bạn sử dụng dịch vụ HOSTVN một cách tốt nhất. 

Article ID: 542
Cập nhật gần nhất: 19 Th06, 2020
Lần sửa đổi: 2
Lượt xem: 0