Hướng dẫn trỏ tên miền từ freenom.com về hosting Hostvn

Article ID: 740
Cập nhật gần nhất: 28 Th04, 2021

Khi các bạn đã sử dụng tên miền ở freenom mà muốn trỏ tên miền về hosting tại Hostvn. Ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn những bước như sau:

Hướng dẫn trỏ tên miền từ freenom.com về hosting Hostvn

Bước 1: Vào trang quản lý domain

Chọn Services -> My Domains để quản lý tên miền

Bước 2: Chọn tên miền cần trỏ

Tìm đến tên miền cần trỏ, chọn Manage Domain

Bước 3: Lựa chọn Nameserver

Để sử dụng các bản ghi tại Freenom. Các bạn cần chọn Nameserver mặc định của Freenom.

Sau đó chọn Use default nameservers (Freenom Nameservers)

Bước 4: Tạo các bản ghi DNS

Các bạn vào mục Manage Freenom DNS

Sau đó các bạn tạo các bản ghi như sau:

Như vậy là Hostvn đã hướng dẫn các bạn trỏ thành công tên miền từ freenom.com về Hosting HOSTVN

Chúc các bạn thành công!

Article ID: 740
Cập nhật gần nhất: 28 Th04, 2021
Lần sửa đổi: 2
Lượt xem: 0