Hướng dẫn trỏ tên miền từ HOSTVN về Google site

Article ID: 927
Cập nhật gần nhất: 01 Th04, 2022

Hướng dẫn trỏ tên miền về Google site

Google Sites là một ứng dụng tiện ích thuộc hệ thống Google Apps(Có cả miễn phí và trả phí) do Google cung cấp.

Xác thực tên miền về Google Sites

Để tiến hành trỏ về Google site, đầu tiên các bạn phải tiến hành mua domain trước.

Bước 1: Thêm website của bạn vào webmastertool

 • Đăng nhập vào webmastertool sau đó tạo tài khoản của mình.
 • Điền tên muốn trỏ về Google site như hình dưới(vd: https://hostvn.net/)

 • Sau khi Thêm tên miền xong, chuyển sang phần xác thực: Chọn nhà cung cấp tên miền và lưu lại dãy số bản ghi TXT

Bước 2: Quản trị và thêm bản ghi tên miền

                         

 • Tiếp theo click vào biểu tượng bánh răng rồi chọn Manage DNS:

 

 • Bước cuối cùng chỉnh sửa thông số rồi Cập nhật bản ghi hoặc Xóa để tạo lại bản ghi mới.

 • Chú ý: Cần cấu hình bản ghi CNAMETXT như sau:

 • Bản ghi CNAME: Trỏ về ghs.google.com với tên bảng ghi điền “www” hoặc “subdomain” và giá trị bản ghi điền “ ghs.google.com”

 • Bản ghi TXT: quay trở lại tab Webmaster Tool và ấn Sao chép như hình:

 • Chú ý:
 • Thay hostvn.net bằng domain của bạn và nhấn save
 • Sau khi xong 2 bước trên, lưu lại bản ghi và F5
 • Chờ khoảng 30p rồi quay lại Webmaster Tool tiến hành xác minh

Bước 3: Add tên miền mới vào google site

 • Truy cập google sites rồi làm theo các bước sau đây:

Tạo trang web mới:

Click vào biểu tượng bánh răng để mở cài đặt

Chọn tab “ Miền tùy chỉnh “ rồi “Bắt đầu thiết lập

Chọn “ Sử dụng một miền thông qua bên thứ baà Tiếp

Nhập tên miền vừa xác minh tại bước 2 và hoàn tất.

Vậy là đã hoàn tất các thủ tục để xác minh và add tên miền vào google sites.

Article ID: 927
Cập nhật gần nhất: 01 Th04, 2022
Lần sửa đổi: 3
Lượt xem: 0