Hướng dẫn xem chi tiết dung lượng thư mục trên hosting sử dụng cPanel

Article ID: 283
Cập nhật gần nhất: 15 Th07, 2019

Để xem chi tiết dung lượng các thư mục trên gói hosting sử dụng cPanel Quý khách có thể thao tác như sau:

Đăng nhập vào cPanel:

cpanel

1. Đối với giao diện paper_lantern:

cpanel

cpanel

2. Đối với giao diện x3

cpanel

cpanel

Để xem chi tiết hơn các bạn kéo xuống dưới và chọn như ảnh

3. Các thư mục cần lưu ý

Quý khách nên quan tâm nhiều nhất tới 3 thư mục sau:

public_html : Thư mục chứa mã nguồn của website

MySQL : Thư mục chứa cơ sở dữ liệu của website

tmp : Thư mục chứa các file tạm sinh ra trong quá trình vận hành website

*Quan trọng: Quý khách tuyệt đối không được xóa các thư mục này, đây là các thư mục hệ thống trên Hosting. Khi xóa sẽ ảnh hưởng tới hoạt động của hosting và website của Quý khách. Trường hợp cần xóa, Quý khách chỉ nên xóa dữ liệu trong thư mục mà mình đã upload lên.

Chúc Quý khách thành công!

Article ID: 283
Cập nhật gần nhất: 15 Th07, 2019
Lần sửa đổi: 4
Lượt xem: 801
Tags