Hướng dẫn xóa clamav trên VPS Directadmin

Article ID: 644
Cập nhật gần nhất: 17 Th08, 2020

Vì một số lý do, các bạn muốn xóa trình clamav (quét và diệt virus) đi kèm với Directadmin thông qua custombuild  vì clamav sử dụng nhiều tài nguyên nên một số thời điểm VPS bị load chậm.

Hướng dẫn xóa clamav

Bước 1: SSH vào VPS

Các bạn chạy các lệnh sau: 

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build set clamav no
./build set clamav_exim no
./build set proftpd_uploadscan no
./build set pureftpd_uploadscan no
./build set suhosin_php_uploadscan no
./build remove_items clamav

Bước 2: Làm sạch lại VPS

 Sau khi hoàn tất remove, làm sạch lại hệ thống bằng lệnh sau:

./build clean

Vậy là đã xong, chúc các bạn thành công!

Article ID: 644
Cập nhật gần nhất: 17 Th08, 2020
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0
Also listed in