Hướng dẫn cài đặt chứng chỉ số (SSL) trên Hosting sử dụng cPanel

Article ID: 300
Cập nhật gần nhất: 05 Th03, 2019

Chào các bạn, bài viết này HOSTVN sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt SSL lên hosting cPanel.

Để cài đặt, trước tiên bạn cần phải khai báo chứng chỉ số tới hãng, nếu chưa thực hiện, bạn có thể xem theo hướng dẫn sau:

Hướng dẫn khởi tạo CSR và xác thực SSL bằng phương thức HTTP

Hướng dẫn khởi tạo CSR và xác thực SSL bằng phương thức DNS

Hướng dẫn khởi tạo CSR và xác thực SSL bằng phương thức Email

Sau khi khai báo hoàn tất, bạn sẽ nhận được 3 chứng chỉ bao gồm: CRT, CA và Private Key - đây là 3 chứng chỉ dùng để cài đặt lên hosting của bạn.

Bước 1: Đăng nhập vào hosting cPanel và chọn mục SSL/TLS

Bước 2: Chọn tiếp vào mục Manage SSL sites

Bước 3: Tại đây bạn lưu ý phần Manage Installed SSL Webistes, nếu đã có chứng chỉ nào đó cài đặt cho tên miền của bạn rồi, bạn phải chọn Uninstall để xóa chứng chỉ đó đi.

Bước 4: Đây là bước cài đặt SSL, bạn chỉ cần khai báo các chứng chỉ theo các ô tương ứng như hình là được.

Vậy là quá trình cài đặt SSL đã hoàn tất. Việc còn lại bạn chỉ cần chuyển hướng mã nguồn từ http sang https nữa là được.

Chúc các bạn thành công!

Article ID: 300
Cập nhật gần nhất: 05 Th03, 2019
Lần sửa đổi: 4
Lượt xem: 646