Hướng dẫn cài đặt chuyển tiếp (Foward) email trên G Suite

Article ID: 641
Cập nhật gần nhất: 17 Th08, 2020

Bạn đang sử dụng một hoặc nhiều mail dẫn đến việc khó khăn quản lý các email gửi đến. Thay vì các bạn phải đăng nhập nhiều tài khoản email để kiểm tra thư đến, các bạn có thể sử dụng chức năng chuyển tiếp email (Foward) trên G Suite để chuyển thư đến tới một email phục vụ cho việc quản lý dễ dàng hơn.

Hướng dẫn cài đặt chuyển tiếp (Foward) email trên G Suite

Bước 1: Đăng nhập gmail

Đăng nhập gmail ở đường dẫn: mail.google.com

Bước 2: Chọn "Chuyển tiếp và POP/IMAP"

Chọn "Chuyển tiếp và POP/IMAP" để cấu hình email chuyển tiếp

Chọn "Thêm địa chỉ chuyển tiếp"

Nhập địa chỉ email nhận thư chuyển tiếp

Sau đó một hộp thoại hiện ra thông báo, chọn "Tiếp tục"

Bước 3: Lấy mã code xác nhận chuyển tiếp

Đăng nhập vào email vừa thêm địa chỉ nhận chuyển tiếp để lấy Confirmation code

Sau đó Confirmation code, chọn "Xác minh"

Bước 4: Bật tính năng chuyển tiếp

Tích chọn "Chuyển tiếp bản sao của thư đến tới ..."

Để hoàn tất cài đặt, chọn "Lưu thay đổi"

Chúc các bạn thành công !Article ID: 641
Cập nhật gần nhất: 17 Th08, 2020
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0
print  In ra email  Subscribe email  Mail cho bạn bè share  Chia sẻ pool  Add to pool
Trước     Tiếp theo
Hướng dẫn chuyển tiếp email gửi và nhận trên G...       Hướng dẫn đổi hình đại diện email trong G Suite