Hướng dẫn cài đặt dịch vụ Email Hosting Basic

Article ID: 2
Cập nhật gần nhất: 26 Th05, 2017

1, Thời gian kích hoạt dịch vụ Email Basic:

- Thời gian kích hoạt dịch vụ này có thể kéo dài hơn mức thông thường, song không quá 24 giờ kể từ khi việc thanh toán được xác nhận. Trong trường hợp gặp trục trặc khi đăng ký, nhân viên hỗ trợ sẽ thông báo tới khách hàng bằng một trong các thông tin liên hệ của khách hàng hoặc trực tiếp qua ticket của hệ thống.

2, Các bước kích hoạt dịch vụ Email Hosting:

- Để khách hàng có thể bắt đầu sử dụng dịch vụ Email Basic, khách hàng cần thực hiện các thao tác sau đây:

2.1. Đăng nhập vào giao diện quản lý:

Sau khi kích hoạt dịch vụ, khách hàng nhận được email hướng dẫn, bao gồm liên kết trên hệ thống (bôi đen đậm) để quản lý dịch vụ. Sau khi đăng nhập thành công, khách hàng có thể thấy giao diện quản lý dịch vụ Email Basic bao gồm 3 nút:

- Nút "Mail Hosting" (quản lý các tài khoản - tạo, xóa, tạo forward, tạo email mặc định,...)
- Nút "Manage DNS" (mục này có thể không cần trong phần lớn trường hợp).
- Nút "Web mail" (địa chỉ webmail - có dạng webmail.domain.com, với domain.com là tên miền sử dụng dịch vụ - nếu chưa hoàn thành bước 2.2, địa chỉ này có thể không truy cập được).

2.2. Cài đặt DNS cho tên miền:

Để email hoạt động, khách hàng cần tạo thay đổi DNS (Nameserver, IP) cho tên miền. Vui lòng tạo ticket hỗ trợ kỹ thuật và cung cấp thông tin quản lý tên miền hiện tại để nhân viên hỗ trợ có thể giúp bạn thay đổi thông số cho phù hợp.

Ngoài ra, nếu bạn muốn tự mình làm các thay đổi này, phía dưới ở phần quản lý dịch vụ sẽ hiển thị các thông số cần thiết để sử dụng email hosting, bao gồm các bản ghi CNAME, A và TXT.

Xin lưu ý, thời gian cập nhật các bản ghi DNS này có thể kéo dài tới 24 giờ, bởi vậy sau khi cập nhật xong, bạn hãy kiểm tra lại một lần nữa tại website intodns.com (nhập tên miền và xem các cấu hình đã hiển thị đúng chưa).

2.3. Các thông tin quản lý cần thiết:

- Địa chỉ webmail: webmail.domain.com

- Cấu hình thông số trên Outlook và các phần mềm email:
Địa chỉ POP3: pop.domain.com - port 110
Địa chỉ SMTP: smtp.domain.com - port 587
Địa chỉ IMAP: imap.domain.com - port 143

3, Sử dụng cơ bản dịch vụ Email Basic (Đăng nhập hệ thống - > chọn gói dịch vụ Email Hosting -> click nút "Email Hosting")

- Quản lý tài khoản Email Basic (Manage Users / Accounts)
+ Add User: tạo 1 tài khoản email mới, bao gồm nhập các thông tin First Name (Họ và tên đệm), Last Name (Tên), Alternate Email Address (Địa chỉ email phụ để nhận thông tin quản lý), Country of User (quốc gia - nên chọn Việt Nam), Language of User (ngôn ngữ - nên chọn là English).
+ Add Forward Only Account: tạo 1 địa chỉ hòm thư chỉ nhận email, không thể gửi đi. Ví dụ tạo địa chỉ contact@domain.com chuyển tiếp thư về lienhe@domain.com, nhưng không thể gửi email từ contact@domain.com được. Có thể nhập nhiều địa chỉ để chuyển tiếp cùng 1 email cho các tài khoản email khác tại mục "Forward to" (lưu ý xuống dòng cho mỗi email).

Quản lý email mặc định

+ Manage Catch-All (nên dùng): là chức năng thiết lập email mặc định nhận tất cả thư thất lạc (thư sai địa chỉ) cho tên miền (ví dụ admin@domain.com). Khi email gửi vào một tài khoản nào đó không tồn tại của domain.com, chức năng này sẽ giúp chuyển tiếp email về hòm thư của người quản lý. Vui lòng nhập email của người quản lý vào mục "Forward to the following User/Account".

Quản lý chức năng thêm nhiều tên miền với cùng 1 tài khoản email

+ Manage Domain Aliases: nếu bạn có nhiều tên miền muốn sử dụng chung hòm thư (dạng abc@domain.com và abc@domain2.com), hãy sử dụng chức năng này. Có thể thêm tối đa 5 tên miền vào cùng 1 tài khoản Email Basic. Xin lưu ý, sau khi thêm xong, bạn cần tạo các bản ghi DNS cho các tên miền thêm mới vào (domain2.com, domain3.com,...)

Quản lý danh sách nhận email nội bộ

+ Add Mailing List: chức năng này giúp tạo 1 địa chỉ email nội bộ giúp các tài khoản email trong hệ thống khi gửi vào email này, sẽ tự động chuyển các thư tới danh sách người nhận tương ứng. Các thông tin cần cung cấp bao gồm:

++ Who can join ("Ai có thể tham gia list này", với 2 lựa chọn (1) Anyone... - Tất cả tài khoản @domain.com và (2) People can join after moderator approval - Có xét duyệt của người quản lý); 
++ Who can post ("Ai có thể gửi cho mọi người trong list này", với 3 lựa chọn bao gồm tất cả, chỉ thành viên trong danh sách và chỉ người quản lý danh sách mới có thể gửi email).
++ Replies to mailing list go to ("Thư trả lời list này sẽ được chuyển tới", với 3 lựa chọn: Tới tất cả người nhận, Tới thành viên trong danh sách và tới email cố định (nhập email)).
++ Moderators ("Người quản lý danh sách email") - nhập các địa chỉ tài khoản email có thể quản lý (thêm, bớt, điều chỉnh) danh sách email.

4. Quy định sử dụng

Dịch vụ Email Basic giới hạn số tài khoản email được tạo cho một tên miền tùy theo gói, mỗi tài khoản email chỉ được cấp tối đa 2GB dung lượng.
Dịch vụ này không cho phép bạn spam email. Dịch vụ phục vụ chủ yếu mục đích email nội bộ và trao đổi email thông thường. Vui lòng sử dụng chức năng Mailing List trong trường hợp gửi email theo nhóm để tránh bị đánh dấu là Spam.
Dịch vụ giới hạn số lượng gửi đi không quá 1200 email/ngày/tài khoản email.Article ID: 2
Cập nhật gần nhất: 26 Th05, 2017
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 272
print  In ra email  Subscribe email  Mail cho bạn bè share  Chia sẻ pool  Add to pool
Trước     Tiếp theo
Hướng dẫn tạo tài khoản email mới       So sánh dịch vụ Email Business và Email Miễn Phí (Gmail...