Hướng dẫn cài đặt và cấu hình SQL Server Manager 2019

Article ID: 581
Cập nhật gần nhất: 12 Th07, 2020

SQL Server Management Studio là công cụ trong SQL Server nếu bạn có chọn khi cài đặt. Công cụ này giúp kết nối và quản lý SQL Server trên giao diện đồ họa thay vì phải dùng tới dòng lệnh.

Hướng dẫn cài đặt SQL Server Manager 2019

Bước 1: Download SQL Server 2019

Trong tài liệu này tôi hướng dẫn bạn cài đặt gói Express được sử dụng miên phí

Bước 2: Cài đặt

Có ba loại cài đặt khác nhau mà bạn có thể sử dụng: Basic, Custom và Download Media. Ví dụ trong bài viết này sẽ chọn tùy chọn "Basic" :

Chọn đường thư mục để lưu cài đặt

 Các bạn đợi một lát để cài đặt phần mềm

Khi quá trình cài đặt hoàn tất, bạn sẽ nhận được màn hình thông báo việc cài đặt thành công như sau:

Tiếp theo đó là các bạn phải cài đặt SQL Server Management Studio (SSMS)

Download SQL Server Management Studio

Cài đặt SQL Server Management Studio 

Chờ cho tới khi việc cài đặt hoàn tất. Và restart lại máy tính sau khi cài đặt hoàn tất.

Bước 3: Cấu hình SQL Server

Vào chức năng:

  • SQL Server Configuration Management

Chức năng này cho phép bạn cấu hình để có thể từ một máy tính khác truy cập vào SQL Server thông qua IP hoặc Server name.

Bạn cần Start service: SQL Server Browser. Nhấn phải chuột vào nó chọn Properties

Chuyển chế độ Start service sang Automatic (tự động).

Chọn tab Log On, sau đó nhấn Start, để khởi động dịch vụ.

Tiếp theo bật TPC/IP cho phép máy tính khác kết nối vào SQL Server thông qua IP.

Tương tự bật: Named Pipes, cho phép máy tính khác kết nối vào SQL Server thông qua Server name.

Tiếp theo, đảm bảo rằng SQL Server của bạn đang chạy dưới chế độ Network Service.

Sau khi cấu hình xong, restart lại service của SQL Server.

Sau đó các bạn có đã thể sử dụng được SQL Server Manager Studio

Chúc các bạn thành công !

Article ID: 581
Cập nhật gần nhất: 12 Th07, 2020
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0