Hướng dẫn chuyển dữ liệu từ Gmail sang Zoho Mail

Article ID: 497
Cập nhật gần nhất: 27 Th03, 2020

Zoho Mail cung cấp một giải pháp rất đơn giản để chuyển dữ liệu từ nhà cung cấp mail trước sang tài khoản người dùng tương ứng trong Zoho Mail. Để chuyển dữ liệu từ Gmail sang tài khoản Zoho Mai, các bạn cần đọc các lưu ý sau:
Lưu ý:

 • Tài khoản người dùng trên Zoho Mail cần được tạo sẵn trước khi chuyển dữ liệu mail.
 • Trên tài khoản Gmail cần bật "Quyền truy cập của ứng dụng kém an toàn".

Và thực hiện theo các bước:

Đăng nhập vào Zoho Mail Control Panel với user là quản trị viên (Admin)
Link: https://mailadmin.zoho.com/
Tại bảng điều khiển Control Panel Admin Email, chọn Mail Administration -> Migration

Bước 1: Điền và chọn thông tin như hình dưới đây:

 • Migration Name: nhập gmail mà bạn cần chuyển dữ liệu
 • Migration Protocol: chọn IMAP
 • Server Type: chọn Gmail
 • Server Name: điền imap.gmail.com (khi bạn chọn Gmail ở bước trên, dòng này sẽ tự động điền)
 • Security: SSL
 • Server Port: 993 (chọn Gmail tự động điền)
 • Maximum Connection Limit: 5 (chọn Gmail tự động điền)
 • Path Prefix: bỏ trống
 • Exclude Folder List: loại bỏ folder không muốn di chuyển sang email mới (Ví dụ: Spam…)
 • Do not list migrated mails in POP: Yes

Sau đó chọn Add Migration

Bước 2: Chọn tên Migrations vừa tạo ở trên

Và chọn Add Accounts

Sau đó điền các thông tin như hình sau:

***** Lưu ý: trên tài khoản Gmail của bạn cần bật "Quyền truy cập của ứng dụng kém an toàn"

Để bật Quyền truy cập ứng dụng kém an toàn, các bạn làm như sau:

Truy cập vào địa chỉ này và đăng nhập tài khoản gmail của bạn: https://myaccount.google.com/security

Sau đó chọn: Bảo mật -> Bật quyền truy cập

Bước 3:

Tại bảng Migration -> Chọn Start để bắt đầu chuyển dữ liệu.

Lưu ý: thời gian chuyển dữ liệu nhanh hay chậm phụ thuộc vào dung lượng dữ liệu trên gmail và tốc độ đường truyền của bạn.Article ID: 497
Cập nhật gần nhất: 27 Th03, 2020
Lần sửa đổi: 3
Lượt xem: 0
print  In ra email  Subscribe email  Mail cho bạn bè share  Chia sẻ pool  Add to pool
Trước     Tiếp theo
Hướng dẫn tạo group gửi email nội bộ trong phòng...       Hướng dẫn thiết lập chính sách cho việc đặt...