Hướng dẫn chuyển email từ nhà cung cấp cũ (Đang cập nhật)

Article ID: 16
Cập nhật gần nhất: 26 Th05, 2017

Dịch vụ Email Pro có sẵn tính năng chuyển email từ nhà cung cấp cũ. Email này có thể trùng với tài khoản mới trên hệ thống hoặc một email khác.

Để thao tác chuyển email trên hệ thống, khách hàng vui lòng thực hiện các thao tác sau:Article ID: 16
Cập nhật gần nhất: 26 Th05, 2017
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 55
print  In ra email  Subscribe email  Mail cho bạn bè share  Chia sẻ pool  Add to pool
Trước     Tiếp theo
Hướng dẫn chuyển dữ liệu sang Email Business       Hướng dẫn thay đổi tên hiển thị khi gửi email