Hướng dẫn chuyển IPv4 sang IPv6 và ngược lại

Article ID: 555
Cập nhật gần nhất: 26 Th06, 2020

Internet ngày càng phát triển kèm theo đó là nhu cầu máy chủ ngày càng tăng cao, việc này lộ rõ hạn chế của việc sử dụng IPv4. Do vậy trong tương lại, tiềm năng của IPv6 là không cần bàn cãi.

Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn có thể chuyển thủ công IPv4 sang IPv6 và ngược lại.

* Chúng ta lấy ví dụ về một địa chỉ IP210.245.93.90

- IPv4 sẽ có dạng 4 nhóm số, ngăn cách bởi dấu chấm. Ta tiến hành chia từng nhóm cho 16 và được kết quả:

210 : 16 = 13 2

245 : 16 = 15 5

92 : 16 = 5 12

90 : 16 = 5 10

So sánh với giá trị HEX chúng ta có:

A = 10

B = 11

C = 12

D = 13

E = 14

F = 15

Ghép kết quả và số dư theo tham chiếu trên, ta sẽ có: D2F5:5C5A

Địa chỉ IPv4 chỉ có 32bit, trong khi địa chỉ IPv6 128bit. Nên chúng ta sẽ có dãy số chính xác là:

0000:0000:0000:0000:0000:0000:D2F5:5C5A có thể rút gọn lại là ::D2F5:5C5A

- Ngược lại, muốn đổi từ IPv6 sang IPv4, chúng ta lấy ví dụ IPv6 ::D2F5:5C5A  thực hiện theo cách tính:

D2 = (13 x 16) + 2 = 210

F5 = (15 x 16) + 5 = 245

5C = (5 x 16) + 12 = 92

5A = (5 x 16) + 10 = 90

Như vậy IPv4 chúng ta nhận được là 210.245.92.90Article ID: 555
Cập nhật gần nhất: 26 Th06, 2020
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0
print  In ra email  Subscribe email  Mail cho bạn bè share  Chia sẻ pool  Add to pool
Trước     Tiếp theo
Cài đặt và hướng dẫn sử dụng nano editor Linux       Hướng dẫn tạo và sử dụng Alias command Linux