Hướng dẫn đổi mật khẩu tài khoản Zoho Mail

Article ID: 494
Cập nhật gần nhất: 29 Th05, 2020

Để thay đổi mật khẩu (Change Password) tài khoản user email, bạn đăng nhập vào Email, và làm theo các bước sau:

Bước 1: Chọn Settings Email (Thiết lập), tại ô Tài khoản của tôi chọn Đổi mật khẩu

Bước 2: Tại trang Zoho Accounts, chọn Đổi mật khẩu

Điền đầy đủ các trường thông tin:

  • Mật khẩu hiện tại của bạn: mật khẩu mà bạn đang sử dụng
  • Mật khẩu mới: mật khẩu mà bạn muốn đổi
  • Xác nhận mật khẩu mới: nhập lại mật khẩu mới (phía trên)
  • Sau đó chọn Đổi mật khẩuArticle ID: 494
Cập nhật gần nhất: 29 Th05, 2020
Lần sửa đổi: 3
Lượt xem: 0
print  In ra email  Subscribe email  Mail cho bạn bè share  Chia sẻ pool  Add to pool
Tags
Zoho Mail
Trước     Tiếp theo
Hướng dẫn sử dụng chức năng lọc mail (email...       SSL (HTTPS)