Hướng dẫn giới hạn số lượng kết nối khi sử dụng FileZilla

Article ID: 564
Cập nhật gần nhất: 05 Th07, 2020

Hiện nay các nhà cung cấp dịch vụ hosting đều có giới hạn số lượng kết nối nhất định vào hosting thông qua FTP. Nhiều trường hợp sẽ bị khóa IP nếu có quá nhiều kết nối vào hosting bằng FileZilla. Sau đây là hướng dẫn bạn điều chỉnh giới hạn số lượng kết nối khi FTP bằng FileZilla.

- Tại trang chính của FileZilla, chọn File rồi chọn tiếp vào Site Manager...

- Chọn thiết lập 1 kết nối mới bằng cách chọn New Site và thiết lập các thông số. Trước khi chọn Connect, bạn chuyển qua tab Transfer Setting để tùy chỉnh giới hạn số lượng kết nối.

- Chọn tick vào Limit number of simultaneous connections, sau đó bạn có thể chọn số lượng kết nối mà bạn muốn. Thường thì chúng ta sẽ để là 1.

Hoàn tất, bạn có thể kết nối FTP và truyền tải dữ liệu lên.Article ID: 564
Cập nhật gần nhất: 05 Th07, 2020
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0
print  In ra email  Subscribe email  Mail cho bạn bè share  Chia sẻ pool  Add to pool
Tags
ftp
Trước     Tiếp theo
Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Speedtest-cli       Hướng dẫn đổi sang DNS Google