Hướng dẫn quản lý user trong tài khoản Reseller DirectAdmin

Article ID: 254
Cập nhật gần nhất: 28 Th02, 2019

Để quản lý các user đã được tạo, bạn chọn List Users:

Trang web hiện ra hiển thị tình trạng của các user, các thông số sử dụng Bandwith, Disk Usage, IP...

Tại đây bạn có các tùy chọn sau:

- Create User: Tạo user

- Delete User: Xóa user đã tạo, giả sử ở đây tôi muốn xóa user hostvn001, sau đó ấn vào Submit.

- Change A User's Password: Thay đổi mật khẩu user, giả sử ở đây tôi muốn đổi mật khẩu của user hostvn001

Ở bảng thống kê các user, bạn có thể xóa, tạm dừng hoặc hủy tạm dừng 1 hoặc nhiều user nào đó.

- Để xóa user bạn tích vào ô vuông ở cột Select và chọn Delete, giả sử ở đây tôi muốn xóa user hostvn001:

- Để tạm dừng 1 hoặc nhiều user đang hoạt động bạn tích chọn ô vuông ở cột Select và chọn Suspend. Bên cạnh là tùy chọn lý do mà bạn tạm dừng (-- Reason:) Các lý do tạm dừng có thể là: Abuse - Lạm dụng tài nguyên, Billing Issue - Chưa thanh toán, Inactive - Không hoạt động, Spam, User Bandwidth - Sử dụng vượt quá băng thông cho phép, User quota - Sử dụng vượt quá dung lượng ổ cứng cho phép. Giả sử ở đây tôi muốn tạm dừng user hostvn001:

Khi bạn tạm dừng cung cấp dịch vụ cho 1 user nào đó thì 1 tin nhắn sẽ được gửi đến tài khoản của user đó, nếu bạn chỉ muốn gửi email để thông báo, tích chọn ô Email Only.

Để kích hoạt 1 user hoạt động trở lại, bạn chọn unsuspend:Article ID: 254
Cập nhật gần nhất: 28 Th02, 2019
Lần sửa đổi: 2
Lượt xem: 20
print  In ra email  Subscribe email  Mail cho bạn bè share  Chia sẻ pool  Add to pool
Tags
tạo user trong directadmin tạo user trên directadmin
Trước     Tiếp theo
Hướng dẫn sử dụng tài khoản Reseller DirectAdmin       Hướng dẫn tạo user trong tài khoản Reseller