Hướng dẫn sử dụng chức năng lọc email ( filtering email) trong email business.

Article ID: 215
Cập nhật gần nhất: 24 Th12, 2019

Chức năng lọc email (filter mail) có tác dụng lọc những email được gửi đến theo tên miền hay nội dung vào 1 folder mà bạn muốn.

Để sử dụng chức năng này, bạn có thể vào phần "Setting" => "bộ lọc" (filtering) => lọc nội dung (content filtering)

Sau đó chọn "Tạo mới" (New) để tiến hành cấu hình bộ lọc email.

Tại đây bạn có thể tùy chọn lọc email theo tên miền, địa chỉ, tiêu đề, nội dung .v.v. trong email để phân loại email bạn muốn.

Ví Dụ mình sẽ lọc những email được gửi tới từ địa chỉ spam.com vào folder rác.

Bạn thêm những tên miền cần chặn và phần "từ địa chỉ" (From Address), bạn lưu ý mỗi tên miền bạn để 1 dòng.

Tiếp theo bạn điền tên cho phần cấu hình bạn vừa tạo và chọn hành động là xóa (Delete) hoặc hành động mà bạn muốn

Chúc quý khách thành công.Article ID: 215
Cập nhật gần nhất: 24 Th12, 2019
Lần sửa đổi: 3
Lượt xem: 2462
print  In ra email  Subscribe email  Mail cho bạn bè share  Chia sẻ pool  Add to pool
Tags
filter spam spam mail
Trước     Tiếp theo
[Video] Hướng dẫn cấu hình Email Business với phần...       Hướng dẫn sử dụng tính năng Catch-All trong Email...